Platforma dla Wolontariuszy do nauki jak przygotować i prowadzić projekty międzynarodowe

Jest to miejsce, w którym możesz zapoznać się z różnymi aspektami przygotowania i prowadzenia projektów międzynarodowych. Kompleksowy Zestaw Narzędzi dla Wolontariuszy to innowacyjny zasób edukacyjny dedykowany wolontariuszom i edukatorom osób dorosłych, który ma na celu pomóc im w rozpoczęciu i prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Dzięki tej platformie będziesz mógł się rozwijać i doskonalić w zakresie:

>>Kompetencji cyfrowych
Korzystanie z platformy pomoże Ci w zdobyciu podstawowych umiejętności w zakresie ICT, w szczególności korzystania z technologii cyfrowych oraz narzędzi komunikacyjnych i sieciowych do tworzenia, zarządzania, integrowania oraz oceniania informacji potrzebnych do skutecznego opracowywania projektów i zarządzania nimi.

>>Kompetencji międzykulturowych
Dwa z utworzonych modułów (internacjonalizacja i interkulturowość) dotyczą w szczególności pracy z różnymi kulturami. W module Internacjonalizacja dla organizacji wolontariackich poznasz w szczególności podstawy tej koncepcji, jak również jej zalety i wady.

>>Podejmowania inicjatywy i przedsiębiorczości
Platforma z zestawem narzędzi obejmuje cały proces od pomysłu do projektu oraz od początku projektu do jego końca i kolejnych etapów.

Całe szkolenie trwa 50 godzin i jest podzielone na 5 modułów nauczania, z których każdy odpowiada innemu obszarowi międzynarodowej pracy z projektami, plus dodatkowy moduł, który zbiera i organizuje wszystkie narzędzia.

Szkolenie jest prowadzone samodzielnie, a na końcu każdego modułu znajdziesz quizy sprawdzające Twoją wiedzę oraz dodatkowy zestaw praktycznych narzędzi, które mogą być przydatne dla Ciebie i Twoich projektów.

Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć? Wybierz swój moduł i zacznij się uczyć!